CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

ĐỂ ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI CỦA KHÁCH HÀNG & UY TÍN CỦA CÔNG TY

– Đề nghị Quý khách kiểm tra hàng hóa và tiền trước khi ra khỏi quầy. Sau khi Quý khách ra khỏi quầy, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết mọi khiếu nại hoặc sai thiếu.

– Đề nghị Quý khách giữ Hóa đơn bán hàng kiêm Giấy đảm bảo và Giấy kiểm định sản phẩm để phục vụ cho việc trao đổi, bảo hành sản phẩm. Nếu không có Hóa đơn bán hàng kiêm Giấy đảm bảo và Giấy kiểm định sản phẩm, Công ty sẽ không áp dụng chế độ ưu đãi theo quy chế hiện hành hoặc có thể từ chối trao đổi mua bán.

– Khi bán lại hàng, Quý khách chịu mọi chi phí kiểm định chất lượng. Khi tháo viên ra khỏi ổ có sự chứng kiến của khách hàng.

1.  Nhẫn cưới

–   Khi khách bán lại sản phẩm còn nguyên vẹn được tính 75% giá trị trên Hóa đơn.

–   Khi khách đổi sang sản phẩm khác có giá trị tương đương hoặc lớn hơn được tính
85% giá trị ghi trên Hóa đơn.

2.  Nhẫn đính hôn

–   Khi khách bán lại, sản phẩm còn nguyên vẹn được tính 80% giá trị trên Hóa đơn.

–   Khi khách đổi sang sản phẩm khác có giá trị tương đương hoặc lớn hơn, được tính
90% giá trị trên Hóa đơn.